Προσωπικός γιατρός: Από σήμερα η πλατφόρμα για Αττική και Νότιο Αιγαίο. Μόλις 422 ιδιώτες για όλο το λεκανοπέδιο

Με λιγοστούς ιδιώτες γιατρούς κάνει σήμερα πρεμιέρα ο προσωπικός γιατρός στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στο Νότιο Αιγαίο, καθώς το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα εγγραφής για τους πολίτες.
Η πλατφόρμα ανοίγει έναν μήνα μετά την υπόλοιπη χώρα, καθώς δεν είχαν κάνει συμβάσεις πολλοί ιδιώτες γιατροί για να ενταχθούν στον θεσμό. Και σήμερα όμως παρά την πρεμιέρα, παραμένουν λίγοι.

Σύμφωνα με το ethnos.gr, στην Αττική 422 ιδιώτες γιατροί έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για να παράσχουν υπηρεσίες ως προσωπικοί γιατροί. Μάλιστα οι 257 προϋπήρχαν ως οικογενειακοί γιατροί από το προηγούμενο εγχείρημα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Από την άλλη και στο Νότιο Αιγαίο με το σταγονόμετρο αναμένεται να ψάχνουν τους ιδιώτες γιατρούς οι κάτοικοι, καθώς συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ethnos.gr, μόνο 8 ιδιώτες γιατροί έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠYY, εκ των οποίων οι δύο είχαν ήδη σύμβαση έως οικογενειακοί γιατροί.

Υπενθυμίζεται ότι στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου ανήκουν τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες.

Mε βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου υγείας υπάρχουν συνολικά σε όλη τη χώρα 3209 προσωπικοί γιατροί. Κατά το υπουργείο Υγείας, οι 1000 είναι ιδιώτες γιατροί, Παθολόγοι και Γενικοί Γιατροί, ενώ οι 2209 είναι του Δημοσίου δηλαδή των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και των πολυϊατρείων.

Παρότι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού έχει διαφημιστεί δεόντως από την κυβέρνηση, το ιατρικό σώμα δεν έδειξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον κυρίως επειδή οι ιδιώτες γιατροί θα πρέπει να είναι υπό τον επιστημονικό έλεγχο των Κέντρων Υγείας της περιφέρειας τους.

Τα ιδιωτικά τους ιατρεία θα ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα όπως και το ωράριό τους το οποίο όπως αποδεικνύεται δεν θα είναι σταθερό, καθώς οι εγγεγραμμένοι πολίτες θα μπορούν να προσέχονται ως επείγοντα περιστατικά και σε άλλες ώρες από τις προκαθορισμένες.

Αποτέλεσμα όμως είναι σήμερα να υπάρχουν λιγοστοί ιδιώτες γιατροί που έχουν αναλάβει το ρόλο του προσωπικού γιατρού και οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να έχουν δυσκολία να βρουν κάποιον διαθέσιμο.


Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ξεκινά με κακούς οιωνούς, αφού και στο παρελθόν όταν είχε επιχειρηθεί να εφαρμοστεί ο «οικογενειακός γιατρός» και πάλι οι γιατροί δεν συμμετείχαν σε μεγάλο ποσοστό με αποτέλεσμα το εγχείρημα να αποτύχει.

Να σημειωθεί ότι το δικό τους προσωπικό γιατρό θα πρέπει να διαθέτουν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που είναι άνω των 16 ετών. Κατά το υπουργείο υγείας επειδή ακριβώς η πλατφόρμα εγγραφής έχει ανοίξει στην υπόλοιπη χώρα, ήδη 2.100.000 πολίτες έχουν εγγραφεί στο νέο θεσμό.

Από 1η Οκτωβρίου 2022 θα ενεργοποιηθεί και το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού έτσι ώστε οι πολίτες να κλείνουν το ραντεβού τους με την ίδια ευκολία όπως έκλειναν το ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Εγγραφή και μέσω φαρμακείων

Σύμφωνα με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, από την επόμενη εβδομάδα, οι πολίτες μπορούν να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Η εγγραφή γίνεται μέσω χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ειδικότερα του υποσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο έχει ως σκοπό την εγγραφή πολιτών σε προσωπικό ιατρό.

Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο φαρμακείο, φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (όπως δελτίο ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο αυτού.

Για τον σκοπό της εγγραφής, ο φαρμακοποιός εισέρχεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως διαπιστευμένος χρήστης, με τους προσωπικούς του κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος».

O φαρμακοποιός επιλέγει προσωπικό ιατρό με βάση την επιθυμία του πολίτη και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Η αποζημίωση των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, ορίζεται εφάπαξ στο ποσό των 3 ευρώ ανά εγγραφή, αρχής γενομένης από την 5η Σεπτεμβρίου.

Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού σε προσωπικό γιατρό

Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών γιατρών, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Κίνητρα για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 01-01-2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 01-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους. Επίσης θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-01-2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Επιλογή προσωπικών γιατρών

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α' 38),

γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί και άλλων ειδικοτήτων, όταν δεν επαρκούν οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιατρό που ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημοσίου τομέα.

Στη χώρα μας υπάρχουν διαθέσιμοι 3.209 προσωπικοί γιατροί και η συμμετοχή στον θεσμό έχει ξεπεράσει τους 1.000 ιδιώτες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Οι εγγραφές των γιατρών ανοίγουν από σήμερα για όλες τις περιοχές της χώρας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.