Σαρηγιάννης: Η πορεία της πανδημίας ανά περιοχή. Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες


Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης και η ομάδα του αποκωδικοποιούν καθημερινά για λογαριασμό του enikos.gr την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, παραθέτοντας τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων το Σάββατο ανήλθε στα 6.154 νέα κρούσματα με τον αντίστοιχο κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών να διαμορφώνεται στα 6.740. Οι προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE (που λαμβάνουν υπόψη την διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2) είναι 6.282 (ημερήσια νέα κρούσματα) και 6.736 (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) αντίστοιχα. Ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν ήταν 409.594 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρουσμάτων, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε το Σάββατο στο 1,5 %.
Η πραγματοποίηση αριθμού τεστ σε επίπεδα άνω των 150.000 την ημέρα, συντελεί στο να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά και να εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί, συντελώντας στην ανάσχεση πιθανής έξαρσης που θα μπορούσε να συμβεί λόγω της εμφάνισης ολοένα και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ανοίγματα. Σημαντικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αύξησης του αριθμού των τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αποτελούν εκτός από τα rapid test και τα self test, για να καταπολεμηθεί η δυναμική αύξησης της διασποράς στις περιοχές όπου μια τέτοια αύξηση διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπολογιστική πλατφόρμα CORE.

Ο αριθμός ημερήσιων θανάτων (70) που καταγράφηκε είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την Παρασκευή (55). Όπως είχαμε προβλέψει ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος που σήμερα είναι 60,7 ακολουθεί πλέον την πορεία του αριθμού των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσον αφορά στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), ο αριθμός είναι επίσης σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την Παρασκευή (530 από 508). Η καμπύλη εξέλιξης του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλίνες ΜΕΘ με βάση τις προσομοιώσεις της πλατφόρμας CORE, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, των ασθενών που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στο Σχήμα 2 (όπου διαφαίνεται πλέον η αναμενόμενη αύξηση στις νοσηλείες), ενώ η εκτίμησή μας για την πορεία των θανάτων ανά ημέρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.Σχήμα 1. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.Σχήμα 2. Αριθμός κρουσμάτων σε σοβαρή κατάσταση (νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 3. Αριθμός θανάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Η πορεία της μέσης εβδομαδιαίας τιμής των κρουσμάτων, καθώς και του κυλιόμενου μέσου όρου 7 ημερών του αριθμού των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, όπως έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΥ και η αναμενόμενη πορεία τους όπως προδιαγράφεται από την υπολογιστική πλατφόρμα CORE για την Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αποτυπώνονται στο Σχήμα 4. Αυτή η προβλεπόμενη πορεία, που αφορά τα κρούσματα, τους νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες, όσο και σε ΜΕΘ, καθώς επίσης και τους θανάτους, βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

– 360.000 self-test πραγματοποιούνται ημερησίως κατά μέσο όρο πλέον και περίπου 320.000 rapid και PCR test, και οι φορείς που εντοπίζονται θετικοί και θα επιβεβαιώνονται και με τεστ του ΕΟΔΥ, θα εισέρχονται σε καραντίνα 14 ημερών και θα ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών τους. Σε αυτή τη βάση πιστεύουμε να γίνεται κατανοητή η σημασία του μέτρου, αφού συντελεί αποφασιστικά στη διακοπή αλυσίδων μετάδοσης από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς που χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι είναι φορείς, θα μετέδιδαν τον ιό.

– Τα υπάρχοντα ανοίγματα, θα πραγματοποιούνται με τους προγραμματισμένους όρους προφύλαξης και ταυτόχρονα δε θα παρατηρηθούν εικόνες αδικαιολόγητης συρροής. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, υπευθυνότητα και σύνεση ώστε να τηρηθούν οι παραπάνω όροι.

– Ο ρυθμός εμβολιασμών θα συνεχιστεί με το ρυθμό που πραγματοποιείται τώρα, δηλαδή περίπου 25.000 ημερησίως.

Η επιταχυνόμενη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας, ως απόρροια της προοδευτικής μείωση της θερμοκρασίας και η επαγόμενης αύξηση της μεταδοτικότητας, που οδηγούν στην ανοδική τάση της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει, έχει πλέον δώσει τη θέση της σε σταθεροποίηση, που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στον αυξημένο αριθμό τεστ που αναφέραμε.

Με δεδομένη την αβεβαιότητα που αφορά κυρίως τις τρεις παραπάνω παραδοχές, οι προβλέψεις μας επαναεπικαιροποιούνται εάν παρατηρήσουμε αποκλίσεις που δε θα επιβεβαιώνουν την αναμενόμενη πορεία. Χρειάζεται προσοχή στην πορεία της διασποράς του SARS-CoV-2 στις επόμενες εβδομάδες, με δεδομένη την επικράτηση του στελέχους Β.1.167 (στέλεχος Δ) στην Ελλάδα, το οποίο έχει αυξημένη μεταδοτικότητα από το αρχικό στέλεχος της Γουχάν κατά 100%.Σχήμα 4. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ελληνική επικράτεια

Στις επιμέρους περιοχές με υψηλό υγειονομικό κίνδυνο, παρατηρείται μείωση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη με 1036 κρούσματα (1194 κρούσματα την Παρασκευή), ενώ στην Αττική με 1559 κρούσματα (1491 κρούσματα την Παρασκευή) παρατηρείται αύξηση του ημερήσιου αριθμού των κρουσμάτων. Η Αττική αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των κρουσμάτων, και εμφανίζει σχεδόν 51% περισσότερα κρούσματα από τη Θεσσαλονίκη. Η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική, στην οποία παρατηρείται επιβράδυνση της ανοδικής πορείας παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.Σχήμα 5. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αττική

Σχήμα 6. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στην Αττική

Στη Θεσσαλονίκη επίσης παρουσιάζεται επιβράδυνση της ανοδικής πορείας (Σχήμα 7), ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων (κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών) ανά 100.000 πληθυσμού σε σχέση με την Αθήνα (104 έναντι 40), και δυστυχώς επαληθεύεται η πρόβλεψη μας για δυναμικό ταχύτερα αναπτυσσόμενου κύματος κατά τη Φθινοπωρινή περίοδο, που στην πορεία θα συντελέσει σε ανάλογη αύξηση στο ΕΣΥ σε ό,τι αφορά στην ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ για αντιμετώπιση ασθενών με COVID-19.Σχήμα 7. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΘεσσαλονίκηΣχήμα 8. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά στη Θεσσαλία, μειωμένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή παρατηρήθηκε στη Λάρισα με 330 κρούσματα και πλέον η πορεία είναι πτωτική (Σχήμα 9), αλλά ακόμη παραμένει ως η περιοχή με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους (135). Στη Μαγνησία με 142 κρούσματα (Σχήμα 10) παρατηρείται μείωση στον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων, σε σχέση με την Παρασκευή διαμόρφωση πτωτικής πορείας. Στην Καρδίτσα όπου εντοπίστηκαν 90 κρούσματα (Σχήμα 11), η πορεία της πανδημίας ενώ βρίσκονταν σε αποκλιμάκωση, ενώ ήταν έντονα ανοδική, παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση και διαμορφώνεται σε πτωτική, αλλά συνεχίζει να παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, όπως και τα Τρίκαλα, που εντοπίστηκαν 118 κρούσματα (Σχήμα 12).Σχήμα 9. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΛάρισαΣχήμα 10. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΜαγνησίαΣχήμα 11. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΚαρδίτσαΣχήμα 12. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Τρίκαλα

Στην Αχαΐα, παρουσιάζεται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή με 206 κρούσματα (Σχήμα 13), η ανοδική τάση συνεχίζει με μειωμένη ένταση, και η Αχαΐα παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στη Λακωνία εντοπίστηκαν 32 κρούσματα και η ανοδική τάση παρουσιάζει επιβράδυνση, οπότε και παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 15). Μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή παρουσιάστηκε στην Αργολίδα όπου εντοπίστηκαν 35 κρούσματα (Σχήμα 16) και η ανοδική τάση παρουσιάζει διακυμάνσεις, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο του χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Η Αρκαδία, όπου εντοπίσθηκαν 40 κρούσματα, παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και επίσης έχει περιέλθει σε πτώση (Σχήμα 14), όπως και η Μεσσηνία στην οποία εντοπίστηκαν 77 κρούσματα (Σχήμα 17), και που συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκαν 22 κρούσματα, συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας και η ανοδική τάση παρουσιάζει επιβράδυνση (Σχήμα 18), όπως και η Κορινθία, παρά τις διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα, όπου εντοπίστηκαν 74 κρούσματα (Σχήμα 19).Σχήμα 13. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΑχαΐαΣχήμα 14. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΛακωνίαΣχήμα 15. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΑργολίδαΣχήμα 16. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΑρκαδίαΣχήμα 17. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΜεσσηνίαΣχήμα 18. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΗλείαΣχήμα 19. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κορινθία

Στην Αιτωλοακαρνανία όπου εντοπίσθηκαν 123 κρούσματα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή, και η ανοδική τάση συνεχίζει (Σχήμα 20). Στην Εύβοια, με 30 κρούσματα, παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή (Σχήμα 21), και συνεχίζει η εκ νέου ανοδική πορεία, αν και με επιβράδυνση. Μικρότερο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στη Βοιωτία όπου εντοπίστηκαν 65 κρούσματα (Σχήμα 22), και η πορεία είναι ανοδική (με μειωμένο ρυθμό ανόδου), οπότε και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στη Φωκίδα εντοπίστηκαν 19 νέα κρούσματα, η ανοδική τάση παρουσιάζει κάμψη, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 23). Μεγαλύτερος σε σχέση με την Παρασκευή ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στη Φθιώτιδα όπου εντοπίσθηκαν 112 κρούσματα, συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο της περιοχής ανησυχίας, και η ανοδική τάση συνεχίζει ανοδικά (Σχήμα 24). Στην Ευρυτανία εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα, έχει διαμορφωθεί ξανά πτωτική πορεία, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο της περιοχής ανησυχίας (Σχήμα 25).Σχήμα 20. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΑιτωλοακαρνανίαΣχήμα 21. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΕύβοιαΣχήμα 22. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΒοιωτίαΣχήμα 23. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΦωκίδαΣχήμα 24. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΦθιώτιδαΣχήμα 25. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ευρυτανία

Αναφορικά με τις περιοχές της Ηπείρου, μικρότερος σε σχέση με την Παρασκευή ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στα Ιωάννινα με 149 κρούσματα (Σχήμα 26), με την ανοδική πορεία να συνεχίζει αλλά με μειωμένο ρυθμό. Στη Θεσπρωτία (Σχήμα 27) εντοπίστηκαν 14 κρούσματα, υπάρχει ανοδική πορεία, και βρίσκεται πολύ πάνω από το όριο της περιοχής ανησυχίας. Στην Άρτα όπου εντοπίστηκαν 35 νέα κρούσματα, βρίσκεται αρκετά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας, και συνεχίζει ανοδικά (Σχήμα 28). Στην Πρέβεζα, όπου εντοπίστηκαν 15 νέα κρούσματα (Σχήμα 29) έχει περάσει πριν μέρες στις κόκκινες περιοχές, και η πορεία δείχνει να σταθεροποιείται.Σχήμα 26. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα ΙωάννιναΣχήμα 27. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΘεσπρωτίαΣχήμα 28. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΆρταΣχήμα 29. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πρέβεζα

Όσον αφορά στις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, αύξηση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στο Κιλκίς με 93 κρούσματα (Σχήμα 35). Αντίθετα, παρατηρήθηκε μείωση στον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων είχαμε στην Πέλλα με 125 κρούσματα (Σχήμα 31), στην Πιερία με 119 κρούσματα (Σχήμα 37), στα Γρεβενά με 9 κρούσματα (Σχήμα 38), στην Καστοριά με 28 κρούσματα (Σχήμα 40), στη Δράμα με 82 κρούσματα (Σχήμα 34), στη Φλώρινα με 23 κρούσματα (Σχήμα 33), στην Καβάλα με 47 κρούσματα (Σχήμα 36), στις Σέρρες με 138 κρούσματα (Σχήμα 39), στην Ημαθία με 109 κρούσματα (Σχήμα 30), στην Κοζάνη με 143 κρούσματα (Σχήμα 32) και στη Χαλκιδική με 67 κρούσματα (Σχήμα 41). Πλέον πολύ έντονη ανοδική τάση υπάρχει σε όλες τις περιοχές, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις ανά ημέρα, ενώ προβληματίζει ιδιαίτερα η Κοζάνη, η οποία πλέον είναι δεύτερη μετά τη Λάρισα σε νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους με 123 (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών).Σχήμα 30. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΗμαθίαΣχήμα 31. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΠέλλαΣχήμα 32. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΚοζάνηΣχήμα 33. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΦλώριναΣχήμα 34. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΔράμαΣχήμα 35. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο ΚιλκίςΣχήμα 36. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΚαβάλαΣχήμα 37. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΠιερίαΣχήμα 38. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα ΓρεβενάΣχήμα 39. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στις ΣέρρεςΣχήμα 40. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΚαστοριάΣχήμα 41. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χαλκιδική

Όσον αφορά στη Θράκη, στη Ροδόπη εντοπίστηκαν 53 κρούσματα (Σχήμα 42), παρατηρείται μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, βρίσκεται εδώ και μέρες πάνω από το όριο ανησυχίας και η ανοδική πορεία παρουσιάζει κάμψη. Στην Ξάνθη, εντοπίστηκαν 69 κρούσματα (Σχήμα 33) και παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή, και η ανοδική πορεία παρουσιάζει κάμψη (Σχήμα 33). Στον Έβρο εντοπίσθηκαν 81 κρούσματα (Σχήμα 44), και έχει περιέλθει σε πτωτική πορεία.Σχήμα 42. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΡοδόπηΣχήμα 43. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΞάνθηΣχήμα 44. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στον Έβρο

Στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν 96 κρούσματα, παρατηρείται αυξημένος αριθμός σε σχέση με την Παρασκευή, βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας (Σχήμα 45), και υφίσταται ανοδική τάση. Στα Χανιά με 29 κρούσματα (Σχήμα 46) έχουμε μικρότερο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή και η ανοδική τάση περιήλθε σε πτώση, έχοντας όμως ήδη βρεθεί πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας. Μικρότερος αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στο Ρέθυμνο με 57 κρούσματα, και διαμορφώνεται έντονα ανοδική τάση, που το έχει επαναφέρει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχής ανησυχίας (Σχήμα 47). Στο Λασίθι παρατηρείται μικρότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκαν 30 κρούσματα (Σχήμα 48), η ισχυρή ανοδική τάση συνεχίζει, οπότε και βρίσκεται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας.Σχήμα 45. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο ΗράκλειοΣχήμα 46. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα ΧανιάΣχήμα 47. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο ΡέθυμνοΣχήμα 48. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Λασίθι

Στη Λέσβο, εντοπίστηκαν 54 νέα κρούσματα (Σχήμα 49), βρίσκεται πάνω από το όριο της περιοχής ανησυχίας, όπου μέχρι προ ολίγων ημερών διαμορφώνονταν μία έντονα ανοδική πορεία, η οποία έχει περιέλθει σε πτώση, ενώ στην Κέρκυρα, όπου εντοπίστηκαν 83 κρούσματα (Σχήμα 50), με τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με χθες, παρατηρείται έντονη ανοδική δικύμανση. Στη Χίο όπου εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα, παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις, και βρίσκεται κοντά στο όριο της περιοχής ανησυχίας (Σχήμα 51). Στη Θάσο, όπου εντοπίστηκαν 14 νέα κρούσματα, διαμορφώνεται ξανά πτωτική πορεία, αλλά παραμένει αρκετά πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας (Σχήμα 52).

Στην Ζάκυνθο εντοπίστηκαν 18 κρούσματα και η ανοδική πορεία παρουσιάζει διακυμάνσεις (Σχήμα 53). Στην Πάρο εντοπίστηκαν 5 νέα κρούσματα (Σχήμα 54) και η συνολική πορεία συνεχίζει σε πτώση, αλλά παραμένει πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχή ανησυχίας. Στην Μύκονο εντοπίστηκαν 6 νέα κρούσματα (Σχήμα 55) και διαμορφώνεται ήπια ανοδική πορεία. Στη Σαντορίνη που εντοπίστηκαν 5 νέα κρούσματα, η ανοδική τάση περιήλθε ξανά σε πτώση (Σχήμα 56). Στη Ρόδο όπου εντοπίστηκαν 57 κρούσματα (Σχήμα 57), η πρόσφατη ανοδική πορεία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου.Σχήμα 49. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΛέσβοΣχήμα 50. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΚέρκυραΣχήμα 51. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΧίοΣχήμα 52. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΘάσοΣχήμα 53. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΖάκυνθοΣχήμα 54. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΠάροΣχήμα 55. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη ΜύκονοΣχήμα 56. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΣαντορίνηΣχήμα 57. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην ΡόδοΣυμπεράσματα: Με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, σε σχέση με την Παρασκευή, έχουμε σημαντικά υψηλότερο αριθμό τόσο των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), όσο και των θανάτων. Σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετικότητας διαμορφώθηκε στο 2,3% (η ημερήσια τιμή το Σάββατο είναι 1,5%) ενώ ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του πραγματικού αριθμού αναπαραγωγής Rt (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που ένας φορέας μπορεί να επιμολύνει) μειώθηκε στο 1,19 (Rt πάνω από τη μονάδα υποδηλώνει καθαρή αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα).

O πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής Rt ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας παρουσιάζεται στο Σχήμα 58.Σχήμα 58. Πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής Rt

Συνολικά η ανοδική τάση των τελευταίων ημερών αντικατοπτρίζεται και από τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών), ο οποίος ξεπέρασε τα 6700 (6740), αλλά πρακτικά παρέμεινε σταθερός σε σχέση με χθες. Αυτή την εβδομάδα ο ρυθμός ανόδου μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη, και παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση της ανοδικής πορείας (που αναμέναμε να συμβεί μετά τα μέσα Οκτώβρη). Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβράδυνση αυτή, οφείλεται στο συνδυασμό των επιπέδων ανοσίας του πληθυσμού (επίκτητη και φυσική), αλλά και στον πολύ μεγάλο αριθμό των τεστ συνολικά (μοριακά και rapid), αλλά και των self- test που πραγματοποιούνται καθημερινά, των οποίων ο αριθμός έχει φθάσει σε ημερήσια βάση τις 680.000. Αυτό είναι πρακτικά ισοδύναμο με το στόχο που είχαμε όταν ζητούσαμε την αύξηση των self-test στις 600.000 (συν επιπλέον τα τεστ του ΕΟΔΥ σε ημερήσια βάση), και που θα συντελέσει σε διαχειρίσιμη επιδημιολογική εικόνα στους επόμενους μήνες. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο, όπου περιφέρειες που είχαν περιέλθει σε αποκλιμάκωση, να επανέρχονται σε ανοδική τάση, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της όμορης περιφέρειας που ήταν ήδη σε ανοδική τροχιά, με εμφανές παράδειγμα τη Λάρισα και τις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα τη Μαγνησία τα Τρίκαλα αρχικά και την Καρδίτσα τώρα. Με δεδομένη την πτώση της θερμοκρασίας των επομένων ημερών και την περαιτέρω επιτάχυνση της ανόδου των κρουσμάτων, καλό θα ήταν να υπάρξει έλεγχος στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, με έλεγχο είτε του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή δηλωμένου rapid-test ή πιστοποιητικού νόσησης τους τελευταίους 6 μήνες, στα διόδια και στις εξόδους των πόλεων, έτσι ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των όμορων περιφερειών. Επίσης σε περιοχές όπως οι τρεις παραπάνω και οι Σέρρες και η Ημαθία που εμφανίζουν συνεχή και ταχεία αύξηση της διασποράς του SARS-CoV-2 στην κοινότητα θα ήταν καλό να επιβληθεί αυστηρότερη τήρηση των μέτρων προστασίας με υποχρεωτική τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων και χρήση της μάσκας (ΚΝ94, ΚΝ95 ή διπλή μάσκα) παντού.Σχήμα 59. Συγκριτικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής εικόνας του χθεσινού Σαββάτου (13/11/2021) σε σχέση με το προηγούμενη (06/11/2021)

Η επιδημιολογική εικόνα χθες σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο, παρουσιάζεται στα συγκριτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα που δίνονται στο Σχήμα 59.

Όσον αφορά επιμέρους περιοχές, πλέον όλες βρίσκονται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως περιοχές ανησυχίας. Η συγκεντρωτική εικόνα των επιμέρους περιοχών παρουσιάζεται στο Σχήμα 60.Σχήμα 60. Συγκεντρωτική εικόνα των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) των επιμέρους περιοχών

Η αποτύπωση των τάσεων στις επιμέρους περιοχές, παρουσιάζεται στο Σχήμα 61, όπου παρουσιάζεται ο ρυθμός μεταβολής των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) των επιμέρους περιοχών. Θετικές τιμές του ρυθμού μεταβολής υποδηλώνουν άνοδο, ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν πτωτική πορεία. Το σχήμα αυτό είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό, γιατί οι τιμές που παρουσιάζονται είναι κανονικοποιημένες ως προς τον πληθυσμό, και η σύγκριση των τάσεων ανάμεσα στις επιμέρους περιοχές είναι άμεση. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, πολύ λίγες περιοχές της χώρα παρουσιάζουν αποκλιμάκωση της πανδημίας, με εντονότερη την Πάρο, ακολουθούμενη από τη Μεσσηνία.Σχήμα 61. Συγκεντρωτική εικόνα του ρυθμού μεταβολής των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) των επιμέρους περιοχών

Με βάση το Σχήμα 61, αλλά και τη συνολικότερη πορεία των τελευταίων ημερών όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σχήμα 58 (πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής Rt ανά περιοχή), φαίνεται ότι την πιο έντονη ανοδική τάση την έχουν η Κοζάνη, η Πέλλα, η Λάρισα (αν και περιέρχεται σε κάμψη), τα Τρίκαλα και τα Ιωάννινα, ενώ και όλες οι υπόλοιπες περιοχές στη Μακεδονία και στην Ήπειρο εμφανίζουν άνοδο. Στην Πελοπόννησο, ανοδική τάση έχουν η Αχαΐα, η Λακωνία, και η Κορινθία, ενώ στη Στερεά Ελλάδα, η Αιτωλοακαρνανία, και η Φθιώτιδα. Στην Θεσσαλία, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα διασποράς αλλά πλέον στην αρχή πτωτικής πορείας όλες οι περιοχές. Από τις περιοχές της Κρήτης πιο έντονο ρυθμό ανόδου έχουν το Ρέθυμνο και το Λασίθι, ενώ με δεδομένη την κινητικότητα εντός της Κρήτης, υπάρχει ο κίνδυνος αντίστοιχη εικόνα να διαμορφωθεί στην πορεία και σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε αυτές τις περιοχές (και ιδιαίτερα σε αυτές που εμφανίζουν έντονη ανοδική πορεία) συνιστούμε κινητοποίηση κλιμακίων του ΕΟΔΥ για αυξημένους ελέγχους με rapid test και καλή ιχνηλάτηση επαφών των θετικών περιπτώσεων, εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που ισχύουν σήμερα και λήψη ή επιμήκυνση της ισχύος περιοριστικών της διασποράς μέτρων. Προσοχή χρειάζεται ξανά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όπου παρά την επιβράδυνση της ανοδικής πορείας, υπάρχει σημαντική διασπορά και βέβαια δημιουργεί έντονη ανησυχία ιδιαίτερα σε σχέση με την έντονη πίεση που ασκείται στο ΕΣΥ σχετικά με τη διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ για ασθενείς με COVID-19. Η εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Β. Ελλάδα είναι απαραίτητη.

Με δεδομένα τα υπάρχοντα ανοίγματα οικονομικών δραστηριοτήτων, την παρουσία των μεταλλάξεων και τις μετακινήσεις πληθυσμού είναι ακόμα πιο σημαντική η τήρηση των μέτρων, με κυριότερη την ορθή και μαζική εφαρμογή των self-test, με ταυτόχρονη αύξηση της ιχνηλασίας των επαφών των ανιχνευθέντων ως θετικοί και καραντίνα 14 ημερών για τους συμπολίτες μας που θα επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί στην μόλυνση με SARS-CoV-2 ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικοί. Η σημασία και η αποτελεσματικότητα του αυξημένου αριθμού test και του εμβολιασμού έχει ήδη φανεί από τον Απρίλιο και έπειτα. Με δεδομένη την εμφάνιση της μετάλλαξης Β.1.617 ο πλήρης εμβολιασμός (με δύο δόσεις) του συνολικού πληθυσμού είναι σε συνδυασμό με τη μαζική και συχνή χρήση self-test οι δύο πιο αποτελεσματικές γραμμές άμυνας που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ΑΜΕΣΑ αυτό το πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος του SARS-CoV-2. Με δεδομένη την έντονη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στη Β. Ελλάδα πρέπει ΑΜΕΣΑ να αυξηθεί ο αριθμός των self-test. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αποσκοπούν στο να δοθούν κίνητρα για να αυξηθεί ο ρυθμός εμβολιασμού.

Με στόχο την αντιμετώπιση του 4ου κύματος της πανδημίας στο οποίο βρισκόμαστε από τις 28 Ιουνίου πέρα από την επιτάχυνση του εμβολιασμού προτείνουμε την συνέχιση με μαζική συμμετοχή των πολιτών και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα των rapid test για όλους τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας, εργαζόμενους και μη. Στην περίπτωση των ανεμβολίαστων εργαζομένων τα 2 rapid test την εβδομάδα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Επίσης, κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ να πηγαίνουν και να κάνουν αυξημένο αριθμό rapid test στις περιοχές όπου παρατηρείται έντονα αυξητική τάση πριν ακόμη αυξηθούν πολύ τα κρούσματα συνδυάζοντας τα δεδομένα του ΕΟΔΥ με τις προσομοιώσεις της δυναμικής της πανδημίας από μοντέλα όπως το CORE της ερευνητικής ομάδας HERACLES για την Υγεία και το Εκθεσίωμα του ΑΠΘ. Έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε σε καραντίνα τους θετικούς στον SARS-CoV-2 και με καλή ιχνηλάτηση επαφών να σταματήσουμε πολλαπλές αλυσίδες μετάδοσης της νόσου, μειώνοντας ή εξαλείφοντας την ανάγκη για περιοριστικά μέτρα και τοπικά lockdown. Περιοχές στις οποίες ένα τέτοιο μέτρο θα είχε πολύ μεγάλη απόδοση σήμερα είναι τα νησιά που περιέρχονται σε έντονη άνοδο (που πλέον είναι οι περισσότερες περιοχές), όπως π.χ. η Λάρισα, τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα και η Κοζάνη.Αν θέλουμε να συνδυάσουμε τη χρηστή διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου από την COVID-19 με την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι κρίσιμο να προετοιμάζουμε κατάλληλα τους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε επίπεδα υποδομής (με τη χρήση συσκευών απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα εσωτερικών χώρων) ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με αυξημένη ασφάλεια και να μην στηριζόμαστε μόνο στα μέτρα περιορισμού δραστηριοτήτων. Ένα καλό παράδειγμα τέτοιας προετοιμασίας αποτελεί το ΑΠΘ, το οποίο έχει εξοπλιστεί με 150 συσκευές απολύμανσης του αέρα με φίλτρα HEPA για εργαστήρια, κλινικές, και αμφιθέατρα/αίθουσες διδασκαλίας με ανεπαρκή αερισμό μετά από σχετική πρόταση της Υγειονομικής Επιτροπής του Συλλόγου μελών ΔΕΠ (ΕΣΔΕΠ) του ΑΠΘ και γίνεται προσπάθεια να γίνει προμήθεια περισσότερων τέτοιων συσκευών και για άλλους χώρους εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Είναι ένα παράδειγμα που συστήνουμε σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες και όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.

πηγή: enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.